Simultaanvertaling
Wij verzorgen simultaanvertaling van en naar de meest gebruikte Europese talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans.
Wij stellen tolkenteams samen voor congressen, seminaries, studiedagen, ondernemingsraden, comités voor preventie en bescherming, werkvergaderingen, vakbondsonderhandelingen, etc.
Er wordt steeds met twee tolken gewerkt, die elkaar ongeveer om de twintig minuten afwisselen. Onze tolken kunnen bogen op een jarenlange ervaring in verschillende domeinen.
Op vraag van de klant kunnen wij ook instaan voor de technische installatie (inclusief geluidsversterking).
Voor grotere evenementen wordt er gewerkt met een tolkencabine, met assistentie van een technicus.
Voor kleine vergaderingen beschikken wij over een vertaalkoffer met een microfoon en twintig hoofdtelefoontjes.
Prijzen zijn verkrijgbaar op aanvraag.Contact:
"pascale@barbaix.be" - 0477 85 42 59

 

 

Vertaling
U kunt eveneens bij ons terecht voor vertalingen vanuit en naar de meest courante Europese talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans.
Het vertaalwerk gebeurt uitsluitend door professionele vertalers die naar hun moedertaal vertalen. Iedere vertaler heeft een aantal specialisaties en in de mate van het mogelijke wordt het vertaalwerk van eenzelfde klant steeds aan dezelfde persoon toevertrouwd.
De vertaling wordt ook telkens gereviseerd door een tweede persoon, die met een objectieve kijk de vertaalde tekst beoordeelt op nauwkeurigheid, gebruikte terminologie en vlotte leesbaarheid.
De leveringstermijn wordt bepaald in overleg met de klant. Het tarief wordt berekend per regel (van 60 aanslagen).

Revisie
De revisie van bestaande teksten gebeurt eveneens door "native speakers". De tekst wordt geanalyseerd op vlotte leesbaarheid, juist woordgebruik, correcte zinsbouw, gram- matica en spelling. Deze dienst wordt aangeboden in volgende talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans. Voor de revisies wordt een uurtarief gehanteerd.

 Copyright ©2012, Pascale Barbaix BVBA. Alle rechten voorbehouden.   ::    Wettelijke vermelding   ::   Bedrijfsgegevens